formarajzkötésrajzfestéslámpásoklónemez labda

Diákjainknak

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország

Nyertes pályázatok

nfü

„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
intézményünk 5 015 200 Ft támogatást kapott


HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás pályázat keretében iskolánk 1.440.000 Ft támogatást kapott.
A pályázati pénznek köszönhetően hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink októberben  kilenc napott töltöttek Erdélyben.
A Waldorf-pedagógia a teljes emberi személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll.
Célja, hogy a gyermeket korának megfelelő testi, lelki és szellemi fejlődésében elősegítve
bevezesse az emberiség kultúrájába.

(Rudolf Steiner)
Osztálytanító álláspályázat!

Óvodánk nevelési programja

FacebookTwitteriWIW
Bevezetés

A Vadrózsa Waldorf Óvoda nevelési programja az OKI által minősített, akkreditált Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) alapján készült. Annak szellemiségét, irányelveit, céljait teljes mértékben sajátunknak tekintjük, és a gyakorlatban a lehető legteljesebb mértékben alkalmazni kívánjuk. A Waldorf-óvoda a gyerek ismeretéből - életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből - kiindulva biztosítja a kisgyermek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

A Waldorf-pedagógia egészét megalapozó élettani, orvosi, pszichológiai és antropológiai ismeretek mellett a Waldorf-óvodapedagógiában a több évtizedes gyakorlati tapasztalatok mélységeiből nyert felismerések is igen nagy súllyal jelen vannak. Mindezzel az ember belső lényét és fejlődését helyezi központba. A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a XX. század elején kidolgozott emberismeret, az úgynevezett antropozófia (antroposz-szófia /görögül/= az emberre vonatkozó bölcsesség). Az antropozófia hatással volt a gyógypedagógiára, az orvostudományra, a művészetekre, a mezőgazdaságra és más életterületekre is. (Sok esetben az antropozófia megismerési módszerei által nyert - az egyéb szakterületekre vonatkozó - alapvető megállapítások csak évtizedekkel a koncepciók kimunkálása és sikeres alkalmazása után nyerték el az egyértelmű tudományos bizonyítást.)


Az óvoda célja

Óvodánk olyan védett környezetet kíván teremteni, ahol a kisgyermek az életkorának megfelelő testi, lelki, szellemi táplálékot kapja, és az őt körülvevő környezet a lehető legnagyobb mértékben megfelel a Waldorf-pedagógia sajátos feltételeinek. Ahol a pedagógusok tudatosan törekszenek a nevelést inspiráló önnevelésre.
Ebben a környezetben a gyermek szabadon megnyilvánulhat, játszhat. Áttekinthető, érthető világ veszi körül. Módja van a „jó” minták utánzására.


A Waldorf-óvodai nevelés alapelvei

A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert - az emberi lény legbensőbb magját - transzcendens eredetű individualitásnak tekinti. E felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb kifejtése a világ, s a többi ember javára is. Minden individualitás egyetlen és egyszeri. Nemcsak minden ember ujjlenyomata különbözik, hanem én-struktúrája is. A Waldorf-pedagógus megfigyelései alapján olyan nevelést valósít meg, amely egyénre szabott, és az életkornak megfelelő.

A nevelés s majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt. Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye.