Iskolagyümölcs-program
2023.04.14.


Iskolagyümölcs-program

Ajánlattételi felhívás  Ajánlattételi felhívás
 
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet (a továbbiakban AM rendelet) alapján a(z) Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület fenntartásában működő Vadrózsa Waldorf Iskola és Óvoda tanulóinak a 2023/2024, 2024/25 és 2025/26 tanítási évre iskolagyümölcs- és iskolazöldség ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé.
Az ajánlatot a rendeletben előírt formában és tartalommal, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban:
Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület
9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45. címre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2023.04.30. 24:00
Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2023.05.10. 12:00
Az ajánlatok elbírálásának módja:
Az ajánlatok elbírálása az AM rendelet 6. § alapján, az intézmény véleményének a figyelembevételével történik.
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban való részvétel feltétele:
Az ajánlathoz csatolni szükséges:
A pályázat eredményéről a beszállítókat az ajánlatkérő értesíti 2023.05.10.-ig.
Kérjük, hogy az ajánlattevő a pályázat benyújtásakor adja meg a beszállító (termelő vagy termelői csoport, szervezet) nevét, címét, képviselőjét, elérhetőségét, a kapcsolattartó adatait.
Győrsövényház, 2023.04.14.
 
 
                                                                                                                        Fűzfa Zoltán
                                                                                                                       egyesületi elnök
                                                                                                                 (fenntartó képviselője)
Forrás : http://www.vadrozsawaldorf.hu