Gyermekek fogadása, felvétel a Vadrózsa Waldorf Iskolába
 
Beiskolázási program a 2021/22-es tanévre

Programjainkról részletes tájékoztatást aktuálisan a honlapunkon találhatnak.


Jelentkezni 2021. február 8-ig,  a Jelentkezési lap kitöltésével lehet, ami az Aktualitások és Hírek  menüben érhető el.

A Jelentkezési lapok elektronikusan vagy postán küldhetők be.

A felvételi beszélgetésekre február 15-16-án kerül sor, előzetesen egyeztetett időpontokban.

Iskolánk valamennyi osztályába örömmel fogadjuk a családok jelentkezését tanév közben is.

Lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára a Waldorf-pedagógia és az iskolánk alapelveinek és működésének minél pontosabb megismerésére.

Iskolaválasztás esetén ez feltétele a megalapozott döntésnek.

Ennek színterei:

Gyermekfelvétel folyamata

A szülők a titkárságon jelzik a felvételi szándékukat.

Iskolánkban a gyermekek felvételénél először a szülőkkel/gondviselőkkel egy ismerkedő jellegű beszélgetésre kerül sor, ahol kölcsönösen informálódunk a legfontosabb tudnivalókról, felmerülő kérdésekről. A szülőket a gyermekük fejlődési lépéseire vonatkozó kérdőív kitöltésére kérjük. A kérdőív segíti az osztálytanítót a gyermek jobb megismerésében. Az osztálytanító és egy másik tanár ezt követően találkozik személyesen a gyermekekkel. A találkozás során minél pontosabb képet szeretnénk nyerni az életkori- és tanulási sajátosságaikról. Ez egy játékos foglalkozás keretében történik.

A felvételről a Tanári Kollégium közösen dönt.

Intézményünk egyesületi fenntartási formában működik. Az állami normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulást a szülői támogatások helyettesítik. Ennek mértékét az adott tanítási év költségvetése határozza meg. A fenntartó a családokkal egyeztetve dönt ennek pontos összegéről.

Az leendő elsősök felvételi folyamata megegyezik a leírtakkal, de a kötelező beiratkozási időpontok figyelembevételével történik.
Forrás : http://www.vadrozsawaldorf.hu